OHJELMA
Hankkeen hallinnointi
Viestintä
Maksuhakemuksen laatiminen
Ilmoittautumiset heli.raitamaki@ely-keskus.fi, puh 0295 022 739
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä hankkeesi ja edustamasi toimijatahon

TERVETULOA!
Kahvitarjoilu!