1) Hankkeen vastaavuus paikallisen strategian tavoitteisiin

Kunkin hakijan tulee hankesuunnitelmassa kuvata, mitä paikallisen strategian kohtaa tai kohtia hanke vastaa. Jokivarsikumppaneiden nettisivulta löytyy hanketyökalu, joka ohjaa hakijaa tarkastelemaan omaa hankettaan suhteessa paikalliseen strategiaan. Hakija selvittää kyseisen työkalun avulla hankkeensa strategianmukaisuuden. Hallitus arvio hanketta käsitellessään, vastaako hanke riittävästi paikallisen strategian tavoitteita tullakseen rahoitetuksi. Hankkeen lainsäädännöllisen hyväksyttävyyden arvioinnin suorittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

2) Valintakriteerit

Kun hankkeita valitaan rahoitettavaksi, niitä arvioidaan myös alla olevien kriteerien perusteella. Valintakriteerien tarkoituksena on laittaa kullakin valintajaksolla käsittelyssä olevat hankkeet paremmuusjärjestykseen.

Valintakriteeri

Pisteytys

Hanke kohdistuu yhteen tai useampaan strategian painopisteeseen

 

Elinvoimaisuuden infrastruktuuri

1

Yhteisöllisyys pito- ja vetovoimatekijänä

1

Monimuotoisuutta elinkeinoihin ja työpaikkoihin

1

 

 

Hankkeen tarpeellisuus

 

Hanke pohjautuu paikalliseen tarpeeseen

1

Hanke pohjautuu koko Jokivarsikumppanien alueen tarpeeseen

2

Hanke pohjautuu laajempaan tarpeeseen

3

 

 

Onko hankkeella edellytykset hankeajan jälkeiseen toimintaan?

 

Hakemuksessa kuvaillaan uskottavasti tulevaa toimintaa

1

 

 

Hankkeen kohderyhmän laajuus

 

Hanke kohdistuu laajaan joukkoon asukkaita

1

Hanke kohdistuu laajaan joukkoon yhdistyksiä ja muita organisaatiota

1

 

 

Yritystoimintaan ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvien hankkeiden tulokset

 

Uusi työpaikka

1

Uusi yritys

1

Uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen tai alueella olevan palvelu jatkuvuuden turvaaminen

1

Olemassa olevan yritystoiminnan merkittävä kehittäminen

1

 Uusi yhteistyöverkosto tai toimintamalli alueelle

1

 

Edistääkö hanke yhteistyötä muiden toimijoiden/alueiden kanssa?

 

Hankkeessa on paikallisia kumppaneita

1

Hankkeessa on kotimaisia yhteistyökumppaneita Jokivarsikumppanien alueen ulkopuolelta

2

Hankkeessa on kansainvälinen ulottuvuus

3

Onko hankkeessa toimenpiteitä, jotka vaikuttavat ilmastostrategioiden toteutumiseen?

 

Yksi toimenpide

1

Useita toimenpiteitä

2

 

Onko hankkeessa toimenpiteitä, jotka liittyvät älykkäät kylät -strategioihin?

 

Yksi toimenpide

1

Useita toimenpiteitä

2

 

 

Onko hankkeella hyvinvointia lisääviä vaikutuksia?

 

Hankkeella on paikallisia hyvinvointia lisääviä vaikutuksia

1

Hanke vaikuttaa kokonaisvaltaisesti alueen hyvinvoinnin edistämiseen

2