Näin on edetty: Jokivarsikumppanit avasi kesäkuussa uuden teemahankkeen, jonka puitteissa yhdistykset voivat toteuttaa vuosien 2020-21 aikana 1 000 – 10 000 euron investointeja parantaakseen oman alueensa virkistysmahdollisuuksia. Lisätietoja hakemusprosessista löytyy täältä

Jokivarsikumppanien hallitus on arvioinut hankkeita 31.8.2020 kokouksessaan. Parhaillaan on siis neuvottelut ja tarkemmat selvitykset menossa, joten kaikki alahankkeiden hakijat saavat tietoa lisää syyskuun aikana.