Outdoor Leader - hankkeella kehitetään lähimatkailua, reitistöjä ja ulkoiluaktiviteettejä

Käynnissä on vuosien 2019-2020 aikana kansainvälinen Outdoor Leader-hanke, jonka tavoitteena on lisätä kylien ja muiden toimijoiden ylläpitämien retkeilyreittien ja ulkoilualueiden käyttöä ja palveluita.

Luontomatkailulla on nyt nostetta, retket ja luonto ovat nostaneet suosiotaan kaiken aikaa. Lähimatkailu on suosittu koko perheen harrastus, retkeilyreiteille ja erilaisille palveluille on kysyntää.

Outdoor Leader-hankkeessa tehdään luontomatkailun yhteistyötä Lounais-Suomessa kuuden(6) Leader-ryhmän alueella ja sen lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat yksi(1) Leader-ryhmä Etelä-Pohjanmaalta eli Leader Aisapari sekä kaksi(2) Leader-ryhmää Ruotsista eli Leader Sjuhärad Boråsin läheltä ja Leader MittSkåne keskeltä eteläistä Ruotsia Skånesta.

Seuraava suomalainen kaikkien yhteinen Outdoor Leader-tapahtuma on BikeMenu-pyöräilyseminaari Korppoossa 28.-29.2.2020. Seminaari on nyt jo täynnä, varapaikoille otetaan vielä ilmoittautumisia.

Samoin yhteistä kansainvälistä ohjelmaa on Outdoor Leader-hankkeiden osalta tulossa keväällä eli vierailu ja opintoretki Ruotsiin Skåneen 22.- 27.4.2020. Matkaohjelma julkaistaan helmikuun kuluessa ja siitä saatte sähköpostia myöhemmin. Opintoretkelle lähdetään yhteisellä bussilla.

Lisätietoja Outdoor Leader-hankkeista:
Leader Jokivarsikumppanit (Loimaan seutu + Somero) www.jokivarsi.org / Taina Simola – taina.simola@jokivarsi.org

Kansainvälinen nuorten yhteistyö Jokivarressa - EVS projekti 2018

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry on mukana toteuttamassa Erasmus+ rahoitettua nuorten liikkuvuushanketta, joka tunnetaan nimellä EVS (European Voluntary Service).
Yhteistyökumppanina on Espanjan Malagasta Arribal AID-järjestö, jonka kautta on Loimaan seutukunnalle ja Auranmaalle saatu yksi nuori espanjalainen vapaaehtoistyöntekijä. Hän on Alejandro Portillo.
Alejandro saapui helmikuussa 2018 ja majoittui Loimaalle evankeliseen kansanopistoon kahdeksi kuukaudeksi. Työtehtävinä oli mm. lasten ja nuorten taidekerhossa avustaminen ja osallistuminen kansanopiston muiden opiskelijoiden kanssa opiskeluun ja yhteisiin harrastuksiin.

Maaliskuun lopulla Alejandron työtehtävät siirtyivät Auranmaalle ja hän muutti asumaan Pöytyän Yläneen kylään. Kevään 2018 aikana työtehtävät olivat Auran nuorisokahvilassa avustamista sekä Auran ja Yläneen yhtenäiskouluissa avustajan tehtäviä – lähinnä oppitunneilla avustamista esim. espanjankielen opiskelussa ja urheilutunneilla.

Koulujen jäädessä kesälomille siirtyi Alejandron tehtävät Pöytyän kunnan lastenleireille ja muihin vapaa-ajan tehtäviin. Myös Pöytyän seurakunnan rippileirillä ja lasten leirillä riitti tehtäviä vapaaehtoiselle.

Kesäkuussa oli myös iso kansainvälinen LINC-seminaari Raumalla ja Uudessakaupungissa, johon tarvittiin myös Alejandron vapaaehtoistyön panoksia. Kyseessä oli Leader-toiminnan vuosittainen koko Euoopan laajuinen tapahtuma.

Kansainvälistä tuntumaa Alejandrolle tuli myös Luontokapinetissa ja Alliansin järjestämällä kansainvälisellä vapaaehtoisleirillä Yläneellä.

Maaseuturahaston osastolla OKRA 2018-näyttelyssä tarvittiin myös Alejandron apua, joten iso maatalousnäyttely ja osaston kokoaminen sekä purkaminen tuli tutuksi myös espanjalaiselle nuorelle miehelle.

Heinä-elokuussa Yläneen päiväkodissa saatiin kokea kansainvälistä tunnelmaa, kun Alejandro oli kaksi viikkoa päiväkodissa apulaisena.

Kaiken kaikkiaan kansainvälinen yhteistyö on sujunut hienosti noin 7 kk:n aikana, jolloin Alejandro on ollut kanssamme töissä ja olemme saaneet järjestettyä hänelle työkokemuksia hyvin monen erilaisen organisaation kanssa.

Alejandro itse sanoo parhaiksi kokemuksikseen ihmisiin tutustumisen Suomessa, vaikka suomalaiset eivät lähtökohtaisesti ole kovin ulospäinsuuntautuneita, vaan ujoja puhumaan vieraita kieliä. Alejandro itse on saanut omalla esimerkillään innostusta ja vilkkautta aikaiseksi, kun hän on ollut yhteistyössä eri organisaatioiden ja ihmisten kanssa.

Jos haluatte lisätietoja Eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta, niin ottakaapa yhteyttä.

Taina Simola
EVS-mentori, hankeasiantuntija
puh. 044 0251521
taina.simola@jokivarsi.org