Kyläkumppanit ja kansainväliset kaverit – esiselvityshanke

Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansainvälisille hankkeille, joissa Jokivarsikumppanien alueen asukkaat ja yhdistykset toteuttavat yhteisöllisyyteen ja oman elinympäristön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia ja toimintatapoja kyläaktiivien osallistumiselle kylätoimintaan tai johonkin kylälle tärkeää teemaan liityvään toimintaan toisessa maassa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet lisätä Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hyödyntämistä erityisesti nuorten kansainvälistymisessä. Lisäksi aktivoidaan ystävyyskuntatoiminnan kehittämistoimenpiteitä.

HANKKEEN TAVOITTEET

  1. Luodaan pohja kylien ”vaihto-ohjelmille” eli kyläaktiivien osallistumiselle kylätoimintaan tai johonkin kylälle tärkeää teemaan liityvään toimintaan toisessa maassa. Kyläaktiivi ja kylätoiminta ymmärretään tässä yhteydessä laajasti kaikenlaisena harraste- ja muuna vastaavana toimintana, joka on tietyn alueen asukkaiden kannalta tärkeää. Tavoitteena on, että eri yhdistykset toimisivat yhteistyössä kansainvälisten hankkeiden toteuttamisessa.

 

  1. Selvitetään mahdollisuudet lisätä Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja muiden vastaavien ohjelmien hyödyntämistä erityisesti nuorten kansainvälistymisessä.

 

  1. Aktivoidaan ystävyyskuntatoiminnan kehittämistoimenpiteitä.

 

Lisätietoja hankkeesta saa hankkeen vetäjältä Taina Simolalta.