Visio

Strategiamme visio on, että vuoteen 2020 mennessä Jokivarsikumppanien alue on kyennyt hyödyntämään edukseen yhteiskunnan rakenteiden uudistumisen ja samalla säilyttänyt vahvuuksinaan maaseutumaisen elämäntavan, omaperäisen identiteetin ja aktiivisen paikallisen toimintakulttuurin. Alueen asukkaat ja yritykset tunnetaan aktiivisuudestaan ja yhteistyökykyisyydestään ja siitä, että he huolehtivat omasta elinympäristöstään ja sen jatkuvasta kehittämisestä.

Kehittämisen painopisteet

  • Voimistuva yhteisöllisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin
  • Luonto- ja kulttuuriympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen
  • Mikroyritykset maaseudun voimavarana

Elämän eväät –strategian merkitys hakijalle

Hakijalle strategian merkitys on suuri, sillä tullakseen hyväksytyksi hankkeen tulee vastata mahdollisimman hyvin strategian painopisteissä mainittuja tavoitteita sekä strategiaan kirjattuja hankkeiden valintakriteereitä. Tutustu valintakriteereihin etukäteen.

Tutustu strategiatiivistelmään: Jokivarsikumppanien strategian tiivistelmä