Leader -tukea yrityksille ja yhteisöille

Jokivarsikumppanit myöntää maaserudun kehittämiseen hanke- ja yritystukia. Tukien kohdentaminen tapahtuu paikalliseen strategiaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Paikallisessa strategiassa on kolme painopistettä:

1. Voimistuva yhteisöllisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin
2. Luonto- ja kulttuuriympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen
3. Mikroyritykset maaseudun voimavarana

Yritykset voivat hakea kauttamme Leader-tukea mm. investointeihin ja yritystoiminnan kehittämiseen (ks. kohta Yritystoiminta).Yhteisöille voidaan myöntää tukea yleishyödyllisiin investointeihin ja kehittämiseen (ks. kohdat Yhteisöllisyys sekä Luonto ja kulttuuri).

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai yleishyödylliseen investointiin voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.
Yritystukea voidaan myöntää yritykselle, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja jolla on tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle.

Kun olemme keskustelleet hakijan kanssa ideasta ja sen rahoitusmahdollisuuksista, voidaan hakemus jättää Hyrrä -palveluun. Tämän jälkeen Leader-yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen.Jokivarsikumppanien hallitus arvioi hankkeita sekä sen perusteella, miten hyvin hanke toteuttaa paikallista strategiaa että sen perusteella, miten hanke toteuttaa kyseessä olevalle hankemuodolle kohdentuvia kriteereitä.
Hallituskäsittelyn jälkeen hakemus menee ELY-keskuksen tarkasteltavaksi, sieltä annetaan hankkeelle viranomaispäätös.

Tutustu valintakriteereihin

Tutustu strategiatiivistelmään

Hyödyllisiä linkkejä

Hanketoimijan käsikirja

Lisätietoa tukimuodoista

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

 

Näin Hyrrä pyörii

Maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatiloille tarkoitettujen investointi- ja aloitustukien haku on siirtynyt sähköiseen Hyrrä-verkkopalveluun.

Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää milloin hakijalle parhaiten sopii, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Näin hakemuksen lähettäminen on vaivatonta. Myös tarvittavat lisätiedot sekä maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.

Muistathan olla yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään!

Hyrrä –esittelyvideoihin pääset tutustumaan tästä.

Maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin voit tutustua Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/

Hyrrää varten tarvitaan Katso-tunniste. Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan myöntää Katso-tunniste. Lisätietoja Katso-tunnisteesta löydät osoitteesta http://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivulta vero.fi/katso.