Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää?

Mikroyrityksillä on suuri merkitys maaseutualueiden palveluiden turvaajana. Tavoitteenamme onkin suunnata yritystukia sellaisille yrityksille, jotka tarjoavat maaseudun asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille välttämättömiä palveluita.
Meidän kauttamme voit hakea yritystukea yrityksen investointiin, perustamiseen tai kokeiluihin.

Yhteistyöhankkeilla voivat yritykset saada tukea oman toimialansa toimintaympäristön kehittämiseen

 

Tukivaihtoehdot

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki

Kokeiluhanke

Yhteistyöhanke

 

 

Tuen saannin edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta. Yrityspalvelut löytyvät Yritys Suomi -sivustolta.

Huomioithan myös nämä:

  • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
  • riittävä ammattitaito
  • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
  • tuki ei saa vääristää kilpailua
  • yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä,  joihin tukea haetaan sekä kustannusarvio 

Esimerkkejä Jokivarsikumppaneiden myöntämistä yritystuista

Kuva 3

Loimaalla pannaan olutta historiaa kunnioittaen

Vuonna 2018 perustettu Loimaan Panimo haluaa olla mukana
muokkaamassa suomalaista alkoholikulttuuria suuntaan, jossa
määrän sijaan korostetaan laatua. Perheyrityksessä panostetaan
helposti lähestyttäviin tuotteisiin ja arvostetaan kotimaisia
raaka-aineita. Paikallinen olutkulttuuri ei ole loimaalaisille uusi
asia, sillä panimo perustettiin lähes sata vuotta sitten toiminnassa
olleen alkuperäisen Loimaan Panimon perinteitä kunnioittaen.

Lue lisää
Yritysryhma

Yritysryhmä juhlii kansainvälisiä kauppoja!

Yhteistyössä on voimaa! Murtolan HamppuFarmi Marttilasta sekä
Birkkalan tila ja Karviaisten tila Salosta ovat aloittaneet
kansainvälistymiseen tähtäävän yritysryhmähankkeen
Jokivarsikumppaneiden ja Leader Ykkösakselin tuella.

Lue lisää