Jokivarsikumppanit on avannut uuden teemahankkeen, jonka puitteissa yhdistykset voivat toteuttaa 1 000 – 10 000 euron investointeja parantaakseen oman alueensa virkistysmahdollisuuksia. Lisätietoja täältä.